Ukázka z půvabné knížky od Vladimíra Janovice

„Lidská tvář Josefa Suka“

„Velmi radostný průběh měl i koncert v Benešově, konaný 2. října 1932. Bylo to jedno z posledních vystoupení Českého kvarteta před jeho zánikem. Koncert byl velkou událostí pro celý kraj. Přijeli i sedlčanští a křečovičtí přátelé. Suka jejich přítomnost nesmírně potěšila. Jeho usměvavá tvář, poznamenaná několikatýdenní nemocí, zářila tichým štěstím. Sál hotelu Pošta byl zcela vyprodán, někteří posluchači si dokonce přinášeli židle z domova. Umělci museli z místnosti pro účinkující jít na jeviště přeplněným sálem. Jakmile se objevili, zaburácel potlesk a ozvalo se volání: „Sláva Českému kvartetu ! Ať žije Suk !“ Bylo nebezpečí, že v této tlačenici vezmou jejich nástroje za své. Zelenka první zvedl violoncello nad hlavu a ostatní ho následovali.

Přednesený jubilejní pořad ( Smetana: Smyčcový kvartet e moll Z mého života Z mého života, Suk: Smyčcový kvartet B dur a Dvořák: Smyčcový kvartet As dur ) měl veliký úspěch a kvarteto bylo mnohokrát vyvoláno. Suk byl blažený a na chvíli zapomněl na únavu, která mu v té době ztrpčovala život...


>>> otevřít celý článek >>>