Ohlédnutí za STUDENTSKOU MŠÍ K POCTĚ A. DVOŘÁKA

5. května 2004 uplynulo 100 let od pohřbu Antonína Dvořáka, který byl vypraven z kostela Největějšího Salvátora na Starém městě (roh Smetanova nábřeží a Karlovy ulice, t. zn. konec Karlova mostu). V této nyní studentské farnosti celebroval Prof. Tomáš Halík v předvečer výročí mši svatou, provázenou komorní hudbou A. Dvořáka a J. Suka. Jana Dvořáková zazpívala za doprovodu varhaníka Otto Nováka tři z Biblických písní, a Penguin Quartet zahrál části z Dvořákova Amerického a Sukova prvního kvartetu. Sukova a Dvořákova hudba působila v kostele zaplněném mladými lidmi až nadpozemsky krásně a přispěla (spolu s kázáním T.Halíka, věnovaném A.Dvořákovi) k naprosto výjimečné atmosféře celé mše. Mimo to byl všem zúčastněným...

>>> otevřít celý článek >>>