Rudolf Pečman:
Byl Vladimír Helfert odpůrcem a nepřítelem Josefa Suka?

Se zájmem sleduji občasník Společnosti Josefa Suka Životem a snem. V jeho zvláštním vydání (Praha 2004, čís. 12/5, s. 13-16) vyšla ke 130. výročí narození J. Suka stať Ing. Josefa Kučery z Benešova pod názvem Sukovo dílo v proměnách času. Čteme v ní (s. 15): „Jako každé tvůrčí dílo, tak i Sukova tvorba měla již za autorova života své příznivce a vykladače, ale i odpůrce a nepřátele. K těm druhým patřil zejména Z. Nejedlý a jeho spolupracovníci sdružení kolem časopisu Smetana – O. Zich, V. Helfert a J. Bartoš. Ti měli hlavní slovo v tzv. 'bojích o Dvořáka', kdy rozpoutali po smrti skladatele nepřátelskou kampaň proti němu i jeho skladatelské škole."

Je pravda, že profesor PhDr. Vladimír Helfert (1886-1945) patřil – jako žák Otakara Hostinského a v rané době také jako spolupracovník Zdeňka Nejedlého, svého švagra, s nímž se později ideově rozcházel – k přesvědčeným...
>>> otevřít celý článek >>>