Josef Kučera:
110 let od vzniku Písně Lásky

Láska znamenala pro křečovického rodáka hudebního skladatele Josefa Suka nejvyšší životní hodnotu. V celém jeho lidském a uměleckém konání byla vždy přítomna tato poznaná a hluboce prožitá životní pravda. Motiv lásky proniká celým umělcovým dílem, ať již jde o lásku k rodnému kraji, stálému a nevyčerpatelnému zdroji tvůrčích podnětů, přes lásku k rodičům, sourozencům, silné citové pouto ke své ženě Otilce až k chápání lásky jako hodnoty všelidské, nalézající svoje nejvlastnější vyjádření v Epilogu, kterým se Sukovo skladatelské dílo završilo.
V letech 1891-1893 vznikala sbírka šesti skladeb pro klavír op.7, vydaná nakladatelem F.A.Urbánkem v roce 1894.První z nich, napsaná v tónině Des-dur se zrodila právě před sto deseti lety 28.srpna 1893 v Křečovicích pod názvem Romance. Rukopis byl věnován paní Marii Wachsmannové, ženě pražského lékaře a též výborné pianistce, v jejichž domě se často scházelo České kvarteto. V tištěném vydání, již pod názvem Píseň lásky, je skladba věnována Josefu Jiránkovi, jenž byl Sukovým profesorem klavíru na konzervatoři. Mladý Suk tvořil...
>>> otevřít celý článek >>>