PRAGA – Symfonická báseň, op. 26 (1904)

Symfonický orchestr FOK, V. Válek (koncert)    /PANT/81 1212-2/

Česká filharmonie, L. Pešek (+ Pohádka)    /12-85/SUPR/10 3389-2/

Symfonický orchestr FOK, P. Altrichter, 1992 (koncert)    /SUPR/11 1825-2/

Česká filharmonie, L. Pešek, 1982 (+ Pohádka léta)     /8-95/SUPR/11 1984-2/

Královská liverpoolská filharmonie, L. Pešek, 1992 (+ Zrání)    /1-94/VIRG/VC7 59318-2/

NW German Philharmony, A.Francis, 1998 (+Pohádka)    /CPO/CPO999 576-2/