NÁLADY – 6 klavírních kusů, op. 10 (1895)

P. Štěpán, 1975 (koncert)    /SUPR/SU0032-2/

R. Lauriala, 1996 (koncert)    /NAXO/8 553762/

N. Immelman (koncert)    /MERI/CDE 8442/