Jiří Pilka:
Beseda (nejen) o Josefu Sukovi

proběhla 11. listopadu v sálku ZUŠ Štefánikova ul. v Praze 5.  Hostem byl Dr. Jiří Pilka, večerem provázela Michaela Štrausová,  hudbou Antonína Dvořáka potěšili tři mladí umělci : Luděk Růžička a Karel Martínek zahráli čtyři  Romantické kusy pro housle a klavír op. 75  a  Jaroslava  Pěchočová přednesla čtyři z Poetických nálad pro klavír, op.85.

V závěru večera se posluchači dočkali i malého překvapení – díky šarmu a diplomacii paní Míly Smetáčkové a především díky velkorysosti vedení FOK se podařilo získat pro zájemce z řad přítomných posluchačů několik čestných vstupenek na zcela výjimečný  koncert  v  Obecním  domě (FOK – J. Suk: Asrael + G. Mahler a J.Brahms – mezzosopr. D. Pecková, dir. Libor Pešek), který se konal hned další den.
Zvukový záznam besedy je k dispozici v archivu SJS a i když samozřejmě nelze přenést „na papír“ celkovou přívětivou atmosféru večera, nabízíme vám alespoň krátké a zhuštěné resumé témat, o kterých Dr. Pilka hovořil:

„Sukova osobnost je inspirující v několika směrech. Je např. pozoruhodné, jak byl jeho hudební život urychlený a jak brzy ...

>>> otevřít celý článek >>>