Z KUCHYNÍ TŘÍ ŘEDITELŮ:

Roman Bělor, Petr Polívka, Prof. Václav Riedelbauch

Vzhledem k „výročnímu“ roku 2004 jsem si dovolila oslovit tři ředitele významných pražských hudebních „institucí“: Romana Bělora - ředitele festivalu Pražské Jaro, Petra Polívku - ředitele Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a Prof. Václava Riedlbaucha, generálního ředitele České filharmonie. Páni ředitelé nejen našli čas v jejich nabitém každodenním programu, ale zahrnuli mě navíc obrovským množstvím zajímavých informací. Prozatím jsem z nich vybrala pouze aktuality, které se bezprostředně vztahují k letošnímu roku a spojila je v jakýsi „trojrozhovor“. Zbývající část rozhovorů pak vyjde v plném rozsahu a samostatně v některém z dalších čísel Zpravodaje Společnosti Josefa Suka, a v budoucnu se možná můžeme těšit i na nějakou tu besedu...

Letos oslavíme výročí 130 let od narození skladatele Josefa Suka – toto výročí je zařazeno i do projektu „Česká hudba 2004“. Josef Suk má ovšem výročí i v roce příštím – 70 let od úmrtí. Co tedy chystáte pro letošní rok, a co případně pro rok 2005 ?

Roman Bělor:
Vzhledem k tomu, že koncentrace výročí je v letošním roce z pořadatelského hlediska...

>>> otevřít celý článek >>>