Začátky působení řídícího učitele Josefa Suka v Křečovicích
/ podle dopisu nalezeného v muzeu v Netvořicích zpracoval PhDr Hrnčíř /

Dekretem. vikářs. úřadu ze dne 1. září 1846 dosazen jako podučitel do školy křečovické Josef Suk, mladík tehdy devatenáctiletý s ročním platem 0 /nula/. O svém začátečním působení líčí v kronice školní následovně: "Ku Křečovické jednotřídní sešlé škole, v které místo stropu byla přibita učazená a od páry shnilá černá prkna, v které podlaha z vylámaných cihel se nalézala, v které žáci stlačeni seděli jako slanečkové a prachem cihelným i s učitelem se dusili, patřilo tenkráte 13 vesnic se 320 dítkami.
Učitel Matěj Český byl již stařeček 76letý a k vyučování neschopný. Všecka práce školní i kostelní spočívala tedy na bedrách ještě nezkušeného mladíka - zadarmo a za velmi chatrnou stravu pracujícího, kterýžto ustláno měl ne na růžích, ale na jejich pichlavých ostnech. Služné nebylo žádné! Po perné namáhavé práci ve škole musel si tenkráte školní mládenec mizerný groš - by se mohl ošatiti - vydělávati hraním po hospodách.
"Stravou mou každodenní byla polévka z mléka, brambor, kuba a škubánky s prachandou, polity studeným nejzadnějším mlékem. Toť byla znamenitá paštika a posila ku práci tak namáhavé ve škole! A co mně čekalo o koledě? V lednu musel jsem každého dne po přetěžké...

>>> otevřít celý článek >>>