NOVÁ DÍLA JOSEFA SUKA

Jeden ze členů SJS objevil a poslal slohovou práci přibližně z roku 1986, kterou sepsaly dvě studentky nejmenovaného gymnázia. Práce je označena „soutěžní obor – český jazyk“ a má název „Vzpomínky na Mistra Josefa Suka“. Nijak zvlášť nadprůměrný text ( obě studentky více či méně úspěšně pátrají, zda ještě žijí pamětníci Mistra Suka ) ničím nezaujme až do okamžiku, než čtenář dojde k závěrečné kapitole „Seznam Sukových děl“. Zde se ovšem nachází revoluční, dosud nedoceněný objev: studentky zmiňují několik dosud neznámých Sukových skladeb ! Tyto novinky tedy předkládáme k vašemu bádání. Za nově objevenými díly uvádíme v závorce skladby již známé, které se jim svými názvy podobají – jak ale sami zjistíte, přinejmenším ve dvou případech se zjevně nemůže jednat o prostý překlep, ale opravdu o nové dílo...


>>> otevřít celý článek >>>