PhDr. Marie Svobodová:
S KYTICÍ V RUCE...

PhDr. Marie Svobodová (roz.Herrmannová) se narodila 4.května 1908 v Pardubicích. Vystudovala hudební vědu a estetiku na Univerzitě Karlově v Praze (klavírní tvorba Josefa Suka). Pracovala v Národní a Univerzitní knihovně v Praze – od roku 1945 ve funkci vedoucí hudebního oddělení. Ve veřejném životě vyvíjela širokou činnost a je autorkou řady literárních a redakčních prací.

S Josefem Sukem se seznámila v roce 1920 v Pardubicích při koncertu Českého kvarteta, a při následných Sukových návštěvách pardubického pěveckého sboru Suk. Stala se Mistrovou vděčnou obdivovatelkou a později patřila k jeho věrným přátelům. Dala popud k ustavení Společnosti Josefa Suka, ve které vykonávala funkci místopředsedkyně a jednatelky. Zemřela v roce 1995

(poněkud osobní) pozn. redakce : Když jsem sestavovala první číslo obnoveného Zpravodaje (viz historie SJS ), chtěla jsem v něm zmínit všechno důležité,co se v Sukově společnosti během její existence událo. Při listování starými zpravodaji a během rozhovorů s dlouholetými členy jsem postupně docházela k názoru...

>>> otevřít celý článek >>>