Mistr Josef Suk:

ŽIVOTOPIS

Se jménem Josefa Suka je spojena vývojová linie českého interpretačního umění posledních padesáti let. Rozvinul odkaz svých učitelů Jaroslava Kociana, Marie Hlouňové a Alexandra Plocka...
>>> otevřít celý článek >>>


UDÍLENÍ TITULU DOCTOR HONORIS CAUSA:

LAUDATIO DĚKANA HAMU PROF. JIŘÍHO HLAVÁČE

"Tóny doznějí, sláva nikoli." Tato slova vyryl rytec na rub zlaté medaile, kterou byl dekorován Nicollo Paganini po svých vídeňských...
>>> otevřít celý článek >>>

ŘEČ JOSEFA SUKA DR.H.C. AMU


Vaše Magnificence pane rektore, Spectabiles, Honorabiles,
vážené shromáždění!
Děkuji za laudatio pana děkana Hlaváče, kterého...
>>> otevřít celý článek >>>

      OTEVŘÍT OBA ČLÁNKY UDÍLENÍ TITULU NAJEDNOU >>>