Pěvecké sdružení Suk...

...vzniklo v roce 1919 a jako jediné vokální těleso u nás nese jméno velikána české hudby Mistra Josefa Suka. Kontakty prvního sbormistra sboru profesora Františka Michálka s Josefem Sukem měly blahodárný vliv na rychlý vzestup a rozvoj nového tělesa. Jako patron J. Suk často zajížděl do Pardubic, aktivně se podílel na organizaci a dramaturgii vystoupení. V roce 1924 byl Mistr Josef Suk za zásluhy o rozvoj hudebního života v Pardubicích jmenován čestným občanem města. Další významnou a oblíbenou osobností v životě a činnosti „Pěveckého sdružení Suk“ byl v letech 1936 – 1968 dlouholetý sbormistr profesor František Voves. Po letech úspěchů i vnitřní krize ( úbytek členů ) dochází v roce 1970 k dobrovolnému spojení všech tří pardubických sborů , které přijímají název „Spojené pěvecké sbory Pernštýn – Ludmila – Suk“. Z úcty k tradici a jejich významnému přínosu k rozvoji hudebního a kulturního života Pardubic zůstala v názvu zachována všechna tři jména. Od roku 1972 se stává sbormistrem také Václav Weisbauer, která doposud řídil sbor „Suk“. V současné době mají Spojené pěvecké sbory Pernštýn – Ludmila – Suk Pardubice šedesát evidovaných členů, kteří se věnují této krásné zálibě – sborovému zpěvu. Sbormistrem tohoto – na historii bohatého – tělesa byl téměř 26 let obětavý a cílevědomý Václav Weisbauer, který nás naučil mnoho nových skladeb, provedl s námi mnoho úspěšných vystoupení a dokázal nás vždy nabít pozitivním nábojem, tolik potřebným...

>>> otevřít celý článek >>>