PhDr. Jana Vojtěšková:
Korespondence Josefa Suka

Od doby, kdy dr. Marie Svobodová vydala v Supraphonu útlou knížečku s názvem Josef Suk – dopisy nejbližším, uplynulo již více než čtvrt století. Poté vyšly časopisecky ještě Sukovy dopisy Václavu Talichovi a Iloně Kurzové- Štěpánové. Více publikací se doposud Sukova korespondence nedočkala. Přitom právě korespondence skladatelů je dnes považována laickou i odbornou veřejností za významný pramen k poznání života a díla skladatele. Významným počinem v této oblasti bylo u nás v poslední době několikasvazkové souborné vydání korespondence Antonína Dvořáka. Na takovouto velkoryse pojatou edici si v případě Sukově budeme muset ještě počkat, ale první kroky byly již učiněny. V současné době je připraven k vydání poměrně velký soubor Sukových dopisů uložených v Českém muzeu hudby.
Sukovy dopisy byly adresovány především nejbližším přátelům. K nim patřil primarius Českého kvarteta Karel Hoffmann, klavírista Roman Veselý, malíř a karikaturista Hugo Boettinger, později Otakar Šourek (životopisec A. Dvořáka) a J. M. Květ (životopisec Sukův). V dopisech nejbližším přátelům najdeme řadu Sukových názorů, postojů, ale i nálad a pocitů. Josef Suk byl člověk velmi senzitivní...>>> otevřít celý článek >>>