Životopis:
JOSEF SUK

se narodil r.1874 v Křečovicích a i v dobách své největší slávy se tam rád vracel, protože v tamní přívětivé krajině nacházel odpočinek, usebrání, a klid ke komponování. Svoji první skladbu složil už v 9 letech,o dva roky později nastoupil na Pražskou konzervatoř, kde kromě hry na housle ( u Antonína Bennewitze ) studoval též skladbu u Antonína Dvořáka. Na Bennewitzův popud založil záhy se svými kolegy z ročníku (K.Hoffmanem, O. Nedbalem a O. Bergerem) České kvarteto, se kterým pak odehrál v průběhu svého života na 4.000 koncertů ve 2O státech. České kvarteto mělo značný vliv i na jeho skladatelskou dráhu: kromě přímého podnětu ke vzniku několika komorních skladeb (klavírního kvartetu, klavírního kvinteta, dvou smyčcových kvartet a Meditace na Svatováclavský chorál) získával Suk při koncertních zájezdech též široký rozhled po tehdejším kulturním světě. Častá kvartetní turné měla ovšem za následek také jeden specifický rys Sukovy tvorby: jeho díla vznikala buď „jedním dechem“ nebo naopak s velmi dlouhými přestávkami – na komponování měl čas pouze o prázdninách...


>>> otevřít celý článek >>>