PŘEHLED ČINNOSTI SJS

...

XXVII. 13.11. 2003: Přednáška PhDr. Josefa Hrnčíře o symfonii Asrael (pro Společnost přátel vědy a umění)

XXVIII. 9.2. 2004: Třetí hudební beseda – o Českém kvartetu a o hudbě v rodině Masaryků s PhDr. Zdeňkem Mahlerem

XXIX. 21.3. 2004: Souborné provedení „Písniček na slova lidové poezie moravské“ Vítězslava Nováka, proložené četbou z Novákovy knihy pamětí „O sobě a o jiných“. (Ve spolupráci s naší sesterskou Společností V. Nováka) Účinkovali D. Čížová, K. Lejsková, T. Kořínek, D. Kříž a PhDr. M. Schnierer

XXX. 3.5. 2004: Souborné provedení kvartetního díla Josefa Suka v interpretaci PENGUIN QUARTETa

XXXI. 4.5. 2004: Studentská mše k poctě Antonína Dvořáka Dvořákův pohřeb byl r. 1904 vypraven z kostela Největějšího Salvátora na Starém městě. V tomto nyní studentském kostele (rektor: Prof. Tomáš Halík) provázela mši v předvečer stého výročí komorní hudba A. Dvořáka a J. Suka.

>>> otevřít celý článek >>>