KRÁTCE Z HISTORIE SUKOVY SPOLEČNOSTI

Impulsem, či inspirací pro založení Společnosti Josefa Suka byl vznik společnosti Vítězslava Nováka. Dr.Marie Svobodová poté vypracovala (po dohodě  s   Dr. Ludmilou  Bradovou)  návrh  na  zřízení společnosti, která by umožňovala dobrovolným zájemcům vyvíjet činnost směřující k šíření a prohloubení znalostí o skladatelově díle.

Iniciátory této myšlenky byli především Mistrovi žáci, přátelé a ctitelé jeho uměleckého odkazu. Ustavující schůze SJS se konala 29. května 1981 v sále Muzea Antonína Dvořáka, prvním předsedou se stal Prof. Emil Hlobil. Po jeho smrti v roce 1987 ho vystřídal další ze Sukových žáků  Klement Slavický a zanedlouho poté Dr. Jiří Berkovec, který vykonával funkci předsedy až do roku 1994, kdy ji předal současnému předsedovi, Prof. Ivanu Štrausovi.

Za třináct let své aktivní činnosti pečovala SJS o pronikání Sukovy hudby do povědomí české i zahraniční kulturní veřejnosti nejrůznějším způsobem. Podařilo se uskutečnit 23 sukovských podvečerů v Divadle hudby a v Muzeu A. Dvořáka. Mezi hosty těchto besed patří např. Mistr J. Suk, Pavel Štěpán, Václav Neumann, Dr. Jiří Pilka, Ivan Štraus, Libor Pešek...
>>> otevřít celý článek >>>