ZAVŘÍT TENTO ČLÁNEKSPOLEČNOST JOSEFASUKA
Přehled činnosti Společnosti Josefa Suka

I. Sukovský podvečer 25. ledna 1982 v Divadle hudby. Úvodní projev nár. um. Emila Hlobila. Promítání uměl. dokument. filmů "Píseň lásky" režiséra dr. Miroslava Khuna a "Životem a snem" režiséra Ladislava Váni.

II. Beseda o klavírním díle Josefa Suka 22. dubna 1982 v Muzeu Antonína Dvořáka. Hrál a slovem doprovázel zasloužilý umělec prof. Pavel Štěpán.

III. Beseda o klavírním díle Josefa Suka 22. dubna 1982 v Muzeu Antonína Dvořáka. Opět hrál a slovem doprovázel zasloužilý umělec prof. Pavel Štěpán.

IV. SUKOVSKÝ PODVEČER 30. září 1982 v Muzeu Antonína Dvořáka. Sukova Fantazie g moll, op. 24 - z pohledu Ivana Štrause.

V. SUKOVSKÝ PODVEČER 21. října 1982 v Muzeu Antonína Dvořáka. "Josef Suk populární, sentimentální a zábavný" v klavírní tvorbě. Hrál a hovořil zasloužilý umělec Pavel Štěpán.

VI. SUKOVSKÝ PODVEČER 26. 4. 1983 v Muzeu Antonína Dvořáka. Beseda s nár. umělcem Václavem Neumannem, šéfdirigentem České filharmonie, o symfonii Asrael, op. 27.

VII. SUKOVSKÝ PODVEČER 12. října 1983 v Muzeu Antonína Dvořáka. Václav Talich a Zrání Josefa Suka. Hovořil PhDr. Jiří Berkovec.

VIII. SUKOVSKÝ PODVEČER 8. 11. 1983 v Muzeu Antonína Dvořáka. Kvartet, op. 31. Hrála Sukovo kvarteto, hovořil Ivan Štraus.

IX. SUKOVSKÝ PODVEČER 9. 3. 1984 v Divadle hudby. Beseda s dirigentem Liborem Peškem a dr. Jiřím Pilkou o symfonických básních Praga a Pohádka léta. Promítání filmů "Píseň lásky" režiséra dr. Miroslava Khuna a "Praha, Praga, Praha" režiséra Jana Svobody.

X. SUKOVSKÝ PODVEČER 21. 11. 1984 v televizní projekci na Kavčích horách. Promítání filmů: "Životem a snem" režiséra Ladislava Váni a "Sukova serenáda" režiséra Jana Eisnera.

XI. SUKOVSKÝ PODVEČER k uctění 50. výročí úmrtí Josefa Suka (29. 5. 1935) 23. 4. 1985 v Muzeu Antonína Dvořáka. Program: E.Hlobil - K.Slavický - D.Vačkář - J.Suk. Účinkovalo Sukovo kvarteto.

XII. SUKOVSKÝ PODVEČER 24. 5. 1985 v Divadle hudby "Na návštěvě v Křečovicích". V pořadu věnovaném hudbě v rodinném prostředí domova skladatele, jehož 50. výročí úmrtí se vzpomínalo, zazněly skladby Josefa Suka, jeho choti Otýlie a syna Josefa v podání zasl. umělce Pavla Štěpána, Ivana Štrause, Sukova kvarteta a Dany Čechové - Tarabové.

XIII. SUKOVSKÝ PODVEČER 8. 11. 1985 v Divadle hudby "Na návštěvě v Křečovicích". Repríza.

XIV. SUKOVSKÝ PODVEČER 6. 11. 1986 v Muzeu Antonína Dvořáka. Sukův Asrael v Anglii pod taktovkou z. u. Libora Peška. S dirigentem hovořil dr. Jiří Pilka.

XV. SUKOVSKÝ PODVEČER 30. 11. 1987 v Divadle hudby. "Jste všechny naše naděje." O vztahu Josefa Suka k dětem slovem i hudbou. Připravil a hovořil dr. Jiří Berkovec. Účinkovali žáci, učitelé a přátelé Lidové školy umění v Praze ve Voršilské ulici.

XVI. SUKOVSKÝ PODVEČER 9. 4. 1987 v Muzeu Antonína Dvořáka. Klavírní recital z. u. prof. Pavla Štěpána se slovním doprovodem umělcovým. Na programu byly skladby Otilie Sukové - Dvořákové a Josefa Suka. Otilčinu báseň na smrt Antonína Dvořáka a Sukův dopis H. Wihanovi po Otilčině skonu přednesla Eva Dudková.

XVII. SUKOVSKÝ PODVEČER 30. 11. 1987 v Divadle hudby. "Jste všechny naše naděje." Repríza.

XVIII. Klavírní duo Magda Štajnochová a Alena Janoušková - komorní večer z děl žáků Josefa Suka - 2. řína 1987 v Malém sále Domu umělců v Praze.

XIX. SUKOVSKÝ PODVEČER 14. dubna 1988 v Muzeu Antonína Dvořáka v Praze. Klavírní recital Tomáše Víška ze skladeb J. S. Bacha, H. Eislera a J. Suka.

XX. Koncert věnovaný 115. výročí narození Josefa Suka z děl Sukových a jeho žáků. Úvodní slovo dr. Jiří Berkovec. Skladby J. Suka, L. Maričové, S. Raječiče a K. Slavického provedlo Sukovo kvarteto, A. Máchová, I. Štraus, a J. Nácovská. Muzeum Bedřicha Smetany, 10. října 1989.

XXI. Koncert ke 100. výročí narození dr. Václava Štěpána. Úvodní slovo prof. dr. J. Jiránek, DrSc. Z díla V. Štěpána zazněly skladby Con umore op. 6, Pohoda života op. 12, První jara, Smyčcový sextet op. 11, Výběr z Českých národních písní a Slovenských lidových písní a Duben i máj op. 7. Účinkovali: A. Máchová (klavír), J. Králová (violoncello), A. Králová (klavír), J. Pěruška a K. Řehák (violy), K. Bermaus (zpěv), V. Loskot (klavír).

XXII. SUKOVSKÝ PODVEČER s universitním profesorem z Hamburku dr. Vladimírem Karbusickým. Promluvil na téma Josef Suk a Gustav Mahler. Muzeum A. Dvořáka 14. května 1990.

XXIII. SUKOVSKÝ PODVEČER s Liborem Peškem - 15. 4. 1992

XXIV. První obnovená HUDEBNÍ BESEDA - 11.11.2002. Host: PhDr. Jiří Pilka - + L. Růžička - housle, J. Pěchočová, K. Martínek - klavír

XXV. 7.4. 2003 : Druhá obnovená HUDEBNÍ BESEDA – s hudebním skladatelem, spisovatelem, pedagogem a jubilantem Iljou Hurníkem. Hudební spolupráce : Marie Fuxová, Michaela Štrausová (housle), Silvie Ježková (klavír), zazněla díla J. Suka a B. Martinů.

XXVI. 3.3. 2003 : Prezentace nového sukovského CD PhDr. Josefa Hrnčíře, průvodní slovo PhDr. Zdeněk Mahler („kmotr“ CD), hudba Josefa Suka zazněla v podání I. a M. Štrausových (housle), prof. Josefa Hály (klavír) a Penguin Quarteta.

XXVII. 13.11. 2003: Přednáška PhDr. Josefa Hrnčíře o symfonii Asrael (pro Společnost přátel vědy a umění)

XXVIII. 9.2. 2004: Třetí HUDEBNÍ BESEDA – o Českém kvartetu a o hudbě v rodině Masaryků s PhDr. Zdeňkem Mahlerem

XXIX. 21.3. 2004: Souborné provedení „Písniček na slova lidové poezie moravské“ Vítězslava Nováka, proložené četbou z Novákovy knihy pamětí „O sobě a o jiných“. (Ve spolupráci s naší sesterskou Společností V. Nováka). Účinkovali D. Čížová, K. Lejsková, T. Kořínek, D. Kříž a PhDr. M. Schnierer

XXX. 3.5. 2004: Souborné provedení kvartetního díla Josefa Suka v interpretaci PENGUIN QUARTETa

XXXI. 4.5. 2004: Studentská mše k poctě Antonína Dvořáka Dvořákův pohřeb byl r. 1904 vypraven z kostela Největějšího Salvátora na Starém městě. V tomto nyní studentském kostele (rektor: Prof. Tomáš Halík) provázela mši v předvečer stého výročí komorní hudba A. Dvořáka a J. Suka.

XXXII. 22. 11. 2004:  Podvečer s hudbou a slovem Josefa Suka   “...dnes opět béřu pero do ruky...“ (Markéta Týmlová - klavír a Dalimil Klapka - četba z dopisů J.S.)

XXXIII. 2. 5. 2005:  IV. HUDEBNÍ BESEDA o Josefu Sukovi a o životě vůbec s Ivanem Medkem. Spoluúčinkovaly Dominika Hošková - violoncello a Ester Godovská - klavír

XXXIV. 10. 11. 2005:  Literárně – hudební podvečer “Živá slova Josefa Suka. Účinkoval klavírista Tomáš Víšek a členové benešovského divadelního spolku Svatopluk

XXXV. 27. 2. 2006:  Podvečer k poctě Otýlie Sukové (ve spolupráci s Muzeem Antonína Dvořáka). Markéta Týmlová - klavír, PhDr. Jarmila Tauerová - odborný referát, Michaela Štrausová - recitace

 

ZAVŘÍT TENTO ČLÁNEK© Společnost Josefa Suka