ZAVŘÍT TENTO ČLÁNEKSPOLEČNOST JOSEFASUKA
Krátce z historie Sukovy Společnosti

Impulsem, či inspirací pro založení Společnosti Josefa Suka byl vznik společnosti Vítězslava Nováka. Dr. Marie Svobodová poté vypracovala (po dohodě s Dr. Ludmilou Bradovou) návrh na zřízení společnosti, která by umožňovala dobrovolným zájemcům vyvíjet činnost směřující k šíření a prohloubení znalostí o skladatelově díle.

Iniciátory této myšlenky byli především Mistrovi žáci, přátelé a ctitelé jeho uměleckého odkazu. Ustavující schůze SJS se konala 29. května 1981 v sále Muzea Antonína Dvořáka, prvním předsedou se stal Prof. Emil Hlobil. Po jeho smrti v roce 1987 ho vystřídal další ze Sukových žáků Klement Slavický a zanedlouho poté Dr. Jiří Berkovec, který vykonával funkci předsedy až do roku 1994, kdy ji předal současnému předsedovi, Prof. Ivanu Štrausovi.

Za třináct let své aktivní činnosti pečovala SJS o pronikání Sukovy hudby do povědomí české i zahraniční kulturní veřejnosti nejrůznějším způsobem. Podařilo se uskutečnit 23 sukovských podvečerů v Divadle hudby a v Muzeu A. Dvořáka. Mezi hosty těchto besed patří např. Mistr J. Suk, Pavel Štěpán, Václav Neumann, Dr. Jiří Pilka, Ivan Štraus, Libor Pešek, Dr. Jiří Berkovec, Tomáš Víšek, Sukovo kvarteto, Dr.Milan Škampa, Lubomír Kostecký, Alfréd Holeček a další.

Členové SJS se samozřejmě každoročně účastnili tradičního pietního aktu k úmrtí J. Suka u jeho hrobu v Křečovicích a spolupracovali s Kulturním domem J. Suka v Sedlčanech a představiteli tohoto města při pořádání festivalu Sukovy Sedlčany.

Na jaře r. 1989 uspořádala SJS dvoudenní seminář „Muzikologické dialogy“, věnovala se publikační činnosti (např. vydání Menuetu upraveného pro smyčcový kvartet) a propagaci Sukovy hudby v domácích i zahraničních rozhlasových studiích. Se zájmem sledovala činnost hudebních souborů, které nesou Mistrovo jméno (Sukovo kvarteto, Pěvecké sdružení Suk v Pardubicích, Sukův komorní orchestr a další) a v rámci svých možností je podporovala.

Pokud byste měli zájem o podrobnější informace,obraťte se na Českou hudební společnost, poskytneme vám kopii archivního souboru všech sedmi zpravodajů, které SJS během své existence vydala a ze kterých byly též čerpány tyto informace.


ZAVŘÍT TENTO ČLÁNEK© Společnost Josefa Suka