PRVNÍ VERZE SOUPISU CD S HUDBOU JOSEFA SUKA

Seznam byl sestaven na základě informací z Classical Catalogue 2002 (viz www.redpublishing.co.uk) a ze soukromých archivů. Pokud víte o dalších nahrávkách, které nejsou v seznamu uvedeny, dejte nám vědět (viz rubrika "Kontakty"), rádi bychom soupis průběžně doplňovali.

Nahrávky by měly být - až na několik výjimek - v Čechách dostupné k zakoupení, případně alespoň k zapůjčení v knihovnách. Cenné informace můžete získat u milých a kvalifikovaných prodavačů vynikajícího CD obchodu "Andante" - Mostecká 26 - 11800 - Praha 1 - Tel. 257 533 718.

Pro vyhledávání názvů jednotlivých částí uvedených skladeb doporučujeme využít abecedního seznamu díla J.S., uvedeného v rubrice "Josef Suk".

Předem děkujeme za veškeré připomínky a přejeme příjemný poslech...
Redakce Společnosti Josefa Suka