|  ZOBRAZIT SEZNAM VŠECH CD SE SUKOVOU HUDBOU  |

> Novinky a doplnění mimo abecední pořadí


PODLE SKLADEB: 

ALLEGRO GIOCCOSO B dur – kvartetní věta (1915)
ASRAEL – Symfonie op. 27 (1905-6)
BAGATELA pro klavír (1898)
BAGATELA „S KYTICÍ V RUCE“ pro flétnu, housle a klavír (1917)
BALADA d MOLL pro housle a klavír (1890)
BALADA d MOLL – pro smyčcový kvartet (1890)
BALADA d MOLL - pro violoncello a klavír (1890)
CAPRICCIETTO pro klavír (1893)
ČTYŘI SKLADBY pro housle a klavír op. 17 (1900)
DESET ZPĚVŮ pro ženský sbor a čtyřruční klavír, op.15 (1899)
DRAMATICKÁ OUVERTURA op. 4 (1891-92)
ELEGIE - klavírní trio op. 23 (1902)
EPILOG - pro soprán, baryton, bas, sbor a orchestr, op. 37 ( 1933)
EPISODY pro klavír (1897)
FANTAISIE - POLONAISE pro klavír, op. 5 (1892)
FANTASTICKÉ SCHERZO, op. 25 (1903)
FANTAZIE pro housle a orchestr, op. 24 (1902-3)
HUMORESKA C dur pro klavír (1894)
JARO – pět kusů pro klavír, op. 22A (1902)
KLAVÍRNÍ KVARTET a moll, op. 1 (1891)
KLAVÍRNÍ KVINTET g moll, op. 8 (1893 REV. 1915)
KLAVÍRNÍ SKLADBY, op. 7 (1891-93) - TÉŽ “ŠEST KLAVÍRNÍCH SKLADEB“
KVARTETNÍ VĚTA B dur (1915)
LEGENDA O MRTVÝCH VÍTĚZÍCH pro orchestr, op. 35B (1919-20)
LETNÍ DOJMY - tři kusy pro klavír, op. 22B (1902)
LÍSTEK DO PAMÁTNÍKU pro klavír (1891)
LÍSTEK DO PAMÁTNÍKU pro klavír (1895)
MEDITACE NA STAROČESKÝ CHORÁL "SVATÝ VÁCLAVE" – pro smyčcový kvartet / orchestr op. 35A (1914)
MELODIE – pro dvoje housle (1893)
MINUET pro housle a klavír (ASI 1919)
MINUET pro klavír
NÁLADY – 6 klavírních kusů, op. 10 (1895)
OSM KLAVÍRNÍCH KUSŮ, op. 12 (1895-6)
O PŘÁTELSTVÍ - pro klavír, op. 36 (1920)
O MATINCE - pět kusů pro klavír, op. 28 (1907)
POHÁDKA - koncertní suita ze scénické hudby k “Radúzovi a Mahuleně" op. 16
POHÁDKA LÉTA –Symfonická báseň, op. 29 (1907-09)
POHÁDKA ZIMNÍHO VEČERA pro orchestr op. 9 (1894, rev. 1926)
POLONAISE c moll pro klavír (1886-7)
PRAGA – Symfonická báseň, op. 26 (1904)
SERENÁDA Es DUR pro smyčce, op. 6 (1892)
SERENÁDA IN A pro violoncello a klavír, op. 3/ 2 (?1898)
SKLADBA B dur pro klavír (1886-7)
SNĚNÍ pro klavír (1891)
SOUSEDSKÁ pro 5 houslí, kontrabas, činely, triangl, tympány (1935)
SMYČCOVÝ KVARTET Č. 1 - B dur, op. 11 (1896)
SMYČCOVÝ KVARTET Č. 2, op. 31 (1911)
SYMFONIE E dur, op. 14 (1897-9)
SUITA pro klavír, op. 21 (1900)
UKOLÉBAVKY - šest klavírních skladeb, op. 33 (1910-12)
TEMPO DI MENUETTO (1915)
TŘI ZPĚVY pro smíšený sbor, op. 19 (1900)
V NOVÝ ŽIVOT – Symfonický pochod, op. 35c (1920)
VESNICKÁ SERENÁDA - pro klavír (1897)
ZRÁNÍ - Symfonická báseň, op. 34 (1912-17)
ŽIVOTEM A SNEM - 10 kusů pro klavír, op. 30 (1909)