Předseda :   Ivan Štraus – Praha

Tajemnice: Michaela Štrausová

Členové výboru:
 

Stálý benešovský dopisovatel: Josef Kučera

Příležitostné hudebněvědné zázemí: Zdeněk Nouza a Jana Vojtěšková