Čestný předseda :   Mistr Josef Suk

Čestní členové :
 

Rudolf Firkušný
Stanojlo Rajičič
 Ludmila Bradová
Václav Štěpán in memoriam
Sukovo kvarteto
Graham Melville - Mason

Ljubica Maričová
Marie Svobodová
Pavol Šivic
Libor Pešek
Jiří Berkovec
Josef Hála

Rafael Kubelík
Mihovil Logar
Pavel Štěpán
Mons. Jaromír Korejs
Jiří Pilka
Josef Hrnčíř