SLAVNOSTNÍ PREZENTACE – “KŘEST“ DVOU NOVÝCH KNIH
Na jaře 2006 vydalo Editio Bärenreiter dvě významné sukovské publikace: Soubor dopisů Josefa Suka a Tematický katalog díla Josefa Suka (viz níže – knižní novinky). Slavnostní prezentace těchto dvou knih proběhla ve čtvrtek 18. května 2006 v sále ZUŠ Štefánikova 19, Praha 5 ( poblíž centra Anděl / Nový Smíchov) v 17:00. Role “kmotrů“ se ujal houslový virtuos Mistr Josef Suk s chotí, vybrané ukázky ze skladatelovy korespondence přečetl Dalimil Klapka, zazněla též klavírní hudba J. S. v podání Markéty Týmlové.
více

Večer k poctě Otýlie Sukové 27. 2. v 18:00, Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
Vzpomínkové dopoledne v Křečovicích 28. 5. v 10:30, kostel Sv. Lukáše, v rámci festivalu Pražské Jaro, viz také
www.festival.cz


KNIŽNÍ NOVINKY :
Unikátní soubor dopisů Josefa Suka adresovaných přátelům, členům rodiny, kolegům nebo nakladatelům, včetně některých jejich odpovědí (celkem 412 korespondenčních jednotek). Editorkou svazku je PhDr. Jana Vojtěšková CSc.

Tematický katalog díla Josefa Suka
Dlouho očekávaná publikace z pera známých sukovských badatelů PhDr. Miroslava Nového + a PhDr. Zdeňka Nouzy.

Oba svazky vydalo nakladatelství Editio Bärenreiter, Běchovická 26, 110 00 Praha 10, tel. 274 001 933, e-mail: zcentrum@ebp.cz, www.editio-bärenreiter.cz Kniha PhDr. Vojtěškové je také již k dostání v knihkupectvích.