• Stezky po krajině Josefa Suka (vydáno v rámci výročního roku 2004)
• První (pokusné) vydání kompletní sukovské diskografie
• Výběr z nedávných i archivních Zpravodajů SJS
• Soubor odborných článků a příspěvků se sukovskou tematikou z let 2002-2004
• Zpravodaje č. 12 a 13
• Sborník příspěvků ze sedlčanského semináře k 70. výročí úmrtí J.S.